Workshop Postproducţie socioculturală a „urzelii totale”. Lecturi în comun ale „fenomenului global” Game of Thrones

Conferința națională a Societății sociologilor din România: Homo sociologicus 2.0 – perspective teoretice și metodologice de cercetare avansată a spațiului social, Păltiniș, 28-29 iunie 2019

Workshop
Postproducţie socioculturală a „urzelii totale”. Lecturi în comun ale „fenomenului global” Game of Thrones

Asigurându-şi o receptare ale cărei dimensiuni şi extensie, nemaivăzute în industria spectacolului, a „șters” granițele etno- și socioculturale, dar şi segmentările socioprofesionale, de grade şi feluri de educaţie, diferenţele de status şi clasă etc., producţia şi produsul de televiziune numit Game of Thrones a atins un public de scară planetară, devenind un fenomen global. Fie şi numai acest fapt ar fi deja îndeajuns pentru a ne lăsa interpelaţi de el ca „fenomen” al culturii audiovizuale populare contemporane. Dar în alcătuirea (structura) acestei isprăvi a industriei culturale, în care unui succes (rezultat şi efect) de asemenea dimensiuni monstruoase trebuie că-i corespunde – cu necesitate – o producţie narativă televizuală pe măsură (un stimul cu o capacitate de incitare şi suspans, o suprafaţă de proiecţie sau un ecran susceptibil de toate investirile fantasmatice şi/sau identificările reale şi imaginare pe care le poate genera doar o ficţiune „realistă” şi „captivantă”, „populară”, la superlativ), se poate cu uşurinţă pune în evidenţă şi un alt sens în care am fi în prezenţa unui fenomen global. Din ceea ce se arată în megasuccesul de public („mondial”) al acestui spectacol (şi bazat, desigur, şi pe ceea ce acesta „dovedeşte” ca performanţe tehnic-artistice în toate compartimentele producţiei sale) face, deopotrivă, parte şi co-producţia impactului sociocultural al receptării tot mai active, sezon după sezon, a serialului. E vorba despre amplele valuri concentrice, pe toate canalele (atât cele ale mass-media specializate, de către profesionişti ai comentariului de gen, dar şi pe cele populare, prin nesfârşitele glose şi exegeze produse de amatori – în particular, în social media), ale comunicării şi dezbaterii publice despre serial şi în legătură cu absolut toate aspectele sale. Şi asta a fost ceva nemaiîntâlnit până la Game of Thrones, cel puțin în sectorul producției de divertisment cinematic, şi, în consecinţă, e parte şi integrantă, şi totalizantă a fenomenului, care, astfel, se poate spune că, „din sine”, s-a sporit pe sine şi deci s-a „autototalizat”. Parafrazând titlul unui extrem de recent volum publicat în regie proprie de câţiva youtubberi, în care aceștia își tematizează implicarea profundă şi multilaterală în calitate de fanioane ale comentariatului popular, „efectul Game of Thrones”, în integralitatea sa de efect, nu doar spectacular-mediatic, ci poate că mai ales de epocă-lume tout court, este, în egală măsură şi o postproducţie socioculturală a fenomenului declanşat prin adaptarea pentru televiziune a romanului (şi a lumii ficţionale) a lui G.R.R. Martin. Pe deplin conştienţi că, propunând această discuţie, nu ne putem sustrage întrutotul participării la această postproducţie, avansăm ideea prezentului workshop mai ales ca o manieră (sau măcar o tentativă) de a „tăia” analitic şi (meta)reflexiv, în multiple feluri posibile, (prin) dinamica ei proliferantă.

Silviu G. Totelecan & Adrian T. Sîrbu

%d blogeri au apreciat: