Punct de vedere al SSR referitor la criteriile CNATDCU, comisia Sociologie, științe politice și administrative

Extras din Procesul Verbal al Adunării Generale a  Societății Sociologilor din România

Sibiu, 01.10.2016

Societatea Sociologilor din România solicită Comisiei de specialitate CNATDCU Sociologie, științe politice și administrative respectarea următoarelor principii relativ la criteriile și indicatorii specifici domeniului:

  1. Ajustarea de conținut și valorică a indicatorilor și criteriilor actuale doar în urma unei analize a nivelului de îndeplinire a lor, în plan național, pe baza datelor adunate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (CNFIS) în anul 2015. În cazul în care, din motive administrativ-birocratice, acest lucru nu este posibil acum, solicitam o analiză descriptivă a fiselor de evaluare din dosarele de abilitare depuse la CNATDCU, până la data curentă, ca instrument de fundamentare a deciziilor. Ca rezultat al acestor analize, sugerăm ca valorile minimale ale criteriilor să fie ancorate în performanța actuală a domeniilor pentru fiecare grad didactic/de cercetare și pentru fiecare domeniu;
  2. Indicatorii din instrumentul CNATDCU să reflecte activități ce au fost supuse evaluării colegiale (peer review)/evaluării comunității;
  3. Includerea unor indicatori valizi care să aibă ca referință activitatea didactică;
  4. Construirea și specificarea unor indicatori și criterii care să se constituie în rute alternative pentru concursurile pentru poziții didactice și pentru poziții de cercetare, pentru a lua în considerare bugetele de timp diferite;
  5. Reducerea numărului de indicatori, clarificarea indicatorilor și eliminarea divergențelor de interpretare;
  6. Utilizarea Scopus ca bază de date echivalentă ca prestigiu și valoare cu ISI WoS;
  7. Modificarea felului în care se valorizează producția științifică tip cărți, prin luarea în considerare nu doar a valorii (prestigiului) editurii, ci și a valorii de conținut a textelor publicate;
  8. Introducerea unei perioade de latență (sugerăm minim 1 an) până la aplicarea unor eventuale noi criterii și „înghețarea” criteriilor (și valorilor lor) pentru perioade de cel puțin cinci ani; orice modificare ulterioară  a criteriilor și indicatorilor să se facă prin raportare la starea domeniilor și a finanțării.

Consiliul director al SSR,                                                                          Pentru conformitate,

Marian Preda,                                                                                        Andrei Gheorghiță,

Cosima Rughiniș,                                                                                    Secretar General SSR

Dan Chiribucă,

Nicu Gavriluță,

Adrian Hatos,                                                                                                                                 

Cătălin Augustin Stoica,

Horațiu Rusu.

 

Sibiu, 01.10.2016

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: