Mesajul preşedintelui SSR Marian Preda (2010-2012)

Prof. Marian PredaDragi colegi sociologi,

Societatea Sociologilor din România (SSR), înfiinţată cu doi ani în urmă la Bucureşti şi organizată pe secţiuni prin Adunarea Generală din 2009 de la Braşov, a dovedit, prin Conferinţa internaţională organizată în decembrie 2010 la Cluj, că este un sprijin semnificativ pentru comunitatea sociologilor din România. Numărul extrem de ridicat de participanţi, de peste 350, reprezentarea foarte bună atât geografică şi instituţională (a universităţilor şi institutelor de cercetare) cât şi pe generaţii de sociologi, precum şi numărul mare de participanţi din străinătate şi de sesiuni desfăşurate în limba engleză sunt argumente în acest sens. La succesul Conferinţei şi la progresul în organizarea instituţională (organizarea secţiunilor SSR, a sesiunilor conferinţei, a sistemului de plată online a cotizaţiei etc.) au contribuit în special comitetul de organizare de la Cluj, secretariatul SSR de la Bucureşti şi coordonatorii de secţiuni SSR şi de sesiuni ale conferinţei; merită cu toţii mulţumirile noastre, în special Dan Chiribucă, Cristina Raţ, Cosima Rughiniş şi Ileana Bădănău.

Alegerea mea în onoranta poziţie de Preşedinte al SSR pentru următorul ciclu de 2 ani, pentru care le mulţumesc tuturor participanţilor la vot, este, cred, o recunoaştere a contribuţiei Facultăţii pe care vremelnic o conduc, a colegilor mei din Bucureşti, la apariţia şi consolidarea SSR. Încrederea acordată mă obligă pe mine dar şi Facultatea care este, conform statutului, responsabilă de organizarea următoarelor evenimente majore din următorii doi ani, în special a celei de a II-a Conferinţe internaţionale, în anul 2012. Ulterior, conform statutului, onoarea şi responsabilitatea de a conduce SSR se va muta, pentru următorul interval, în alt centru universitar.

Succesele obţinute în primul an de activitate a SSR în construcţia instituţională ne obligă la eforturi viitoare consistente pentru consolidarea organizaţiei şi pentru afirmarea sociologiei din România la nivel internaţional.

Ţinând seama şi de opiniile exprimate de colegii participanţi la Adunarea Generală de la Cluj, consider ca cele mai importante obiective ale SSR pentru următorul ciclu ar trebui să fie:
1. Consolidarea instituţională; în acest sens, este necesară activarea mecanismelor de coordonare şi conducere dar mai ales a tuturor secţiunilor, care reprezintă reţelele principale de transmitere a informaţiilor, de cooperare, de conectare la problemele sociale şi sociologice şi la comunitatea ştiinţifică internaţională.
2. Întărirea capacităţii de comunicare, de dezbatere, de consultare şi decizie colectivă (inclusiv prin vot electronic pentru deciziile şi alegerile viitoare), de reacţie la probleme şi teme de dezbatere publică conexe profesiei şi intereselor noastre profesionale. Este necesară şi coordonarea evenimentelor organizate de universităţi şi institute de cercetare şi promovarea lor prin intermediul SSR.
3. Promovarea profesiei de sociolog, a relaţiilor de colaborare dintre universităţi, angajatori, studenţi şi absolvenţi, a unor standarde profesionale agreate la nivel naţional şi a mecanismelor de menţinere a acestora. În acest sens, planurile de învăţământ, stagiile de practică, prezenţa profesiei de sociolog în Clasificarea ocupaţiilor din România şi în alte documente oficiale, evaluarea programelor de licenţă, masterat şi doctorat ca şi acordarea şi monitorizarea granturilor de cercetare în sociologie sau mecanismele de validare a cercetărilor cu impact social trebuie să fie teme de dezbatere şi de decizie în comunitatea sociologică.
4. Consolidarea cercetării sociologice din România, a calităţii şi consistenţei sale metodologice, a relevanţei sociale şi ştiinţifice şi a vizibilităţii publice în spaţiul romanesc şi internaţional.
5. Internaţionalizarea sociologiei din România; aderarea instituţională la International Sociological Association şi la European Sociological Association, participarea consistentă la conferinţe internaţionale, la echipe de cercetare internaţionale, prezenţa cât mai bună în publicaţiile şi bazele de date internaţionale a sociologilor români.

Apelez la sprijinul Dvs. pentru a formula scopurile concrete ale activităţii SSR din anii următori şi pentru a atinge rezultatele profesionale şi instituţionale la care aspirăm.

Decembrie 2010

Marian Preda

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: