Societatea Sociologilor din România

Mesajul preşedintelui SSR Dan Chiribucă (2009-2010)

Relevanţa şi importanţa socială a sociologiei sunt direct proporţionale cu capacitatea acesteia de a oferi răspunsuri şi soluţii la problemele majore ale societăţilor contemporane. În condiţiile noilor ritmuri ale transformărilor sociale, multiplicării exponenţiale ale riscurilor şi provocărilor asociate dinamicii schimbării sociale, cunoaşterea neimplicată, considerată mult timp model ideal al cercetării, devine fie imposibilă, fie inutilă.

Înfiinţarea Societăţii Sociologilor din România reprezintă un răspuns instituţional la nevoia comunităţii de specialişti de a fi recunoscută ca atare în societatea românească şi în comunitatea ştiinţifică internaţională. Existenţa sa demonstrează maturitatea câmpului profesional al sociologiei româneşti şi disponibilitatea membrilor săi de a se implica şi contribui în mod activ la dezvoltarea societăţii.

Dan Chiribucă