Identitatea europeană și cea națională la răscruce: Remodelarea granițelor, schimbarea culturilor politice și reimaginarea viitorului, Sibiu, 2017

logo lbus rss

Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială a ULBS și Conferința Națională a Societății Sociologilor din România

Identitatea europeană și cea națională la răscruce: Remodelarea granițelor, schimbarea culturilor politice și reimaginarea viitorului

13–14 octombrie 2017

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Europa se află la o răscruce de drumuri. După ce a fost construit gradual în urma celui de-al doilea război mondial, proiectul european se vede confruntat de o serie de evoluții tulburătoare. Criza economică a pus la îndoială paradigma neoliberală care stătea la temelia modelului de dezvoltare urmărit de către Uniunea Europeană. Migrația masivă din țări destrămate de războaie civile sau prinse în capcana „dezvoltării subdezvoltării”, concomitent cu seria de atacuri teroriste au declanșat o frică larg răspândită și au creat o panică morală de-a lungul întregului continent. Totodată, au divizat statele europene în privința politicilor referitoare la migrație și au redeschis dezbaterile cu privire la eșecul modelului multicultural care a inspirat cultura politică dinăuntrul UE. De asemenea, aceste evoluții sociale, economice și politice au ridicat întrebări cu privire la identitățile naționale și relațiilor lor cu identitatea trans-națională europeană.
În același timp, resurgența autoritarismului și turnura către o politică populistă într-un număr de state (Polonia și Ungaria fiind cele mai relevante exemple) aruncă îndoială asupra viitorului democrației consacrate ca valoare fundamentală a culturii politice europene și prefigurează perspectiva unei „democrații iliberale”. Aceste tendințe evocă autoritarismele ce au prins rădăcini în țările vecine comunității europene (Rusia și Turcia constituind ilustrări elocvente în acest sens) și sugerează traiectorii de evoluție a unor state europene anterior cu greu imaginabile. Mai recent, Brexit-ul a zguduit unitatea până acum luată ca fiind de la sine înțeleasă a Uniunii Europene, cu consecințe imprevizibile însoțite de teama unui efect de domino care ar destrăma o construcție politică cu o vechime de mai bine de o jumătate de secol.
Pe acest fundal, România marchează zece ani de apartenență la comunitatea europeană. Deceniul trecut de la aderarea la UE în 2007 constituie un prilej oportun pentru a reflecta asupra transformărilor prin care a trecut societatea românească. În aceste vremuri tulburi atât pentru UE cât și pentru statele membre, invităm cercetători din întreg câmpul științelor sociale să reflecteze asupra problemelor de natură socială, politică și economică cu care se confruntă Europa în general și România în special. Aria tematică pe care o propunem pentru evenimentul care reunește Conferința Națională a Societății Sociologilor din România și a cea de-a XVI-a Conferință Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială a ULBS acoperă următoarele subiecte, fără a fi limitată la acestea:

 • Identitatea europeană și identitățile naționale
 • Valori sociale
 • Migrație și etnicitate
 • Piața forței de muncă și antreprenoriat
 • Postcomunismul și provocările tranziției
 • Dileme metodologice pentru cercetarea socială contemporană
 • Modele de familie și stiluri de viață
 • Cultura politică și comportament electoral
 • Comunitate și dezvoltare locală
 • Solidaritate și schimbare socială
 • Rețele sociale și modele de sociabilitate
 • Stratificare socială și inegalitate
 • Tehnologia digitală și noile media
 • Muncă și organizații
 • Timpul social și memoria colectivă
 • Tineretul și tranziția la maturitate
 • Genul și inegalitățile sociale
 • Grupuri vulnerabile și politici sociale
 • Discriminare și integrare socială

Date importante și termene limită

Pentru coordonatorii de secțiuni

15.06.2017 – Termen limită pentru propunerea de secțiuni

20.06.2017 – Anunțarea secțiunilor acceptate

Invităm cercetătorii interesați să propună secțiuni ce se încadrează în tematica acestui apel la contribuții. Pentru propunerile de secțiuni, coordonatorii trebuie să transmită către organizatori un titlu al secțiunii alături de o descriere a acesteia care să nu depășească 500 de cuvinte. Propunerea unei secțiuni se realizează în limba română sau limba engleză la următoarea adresă: link.

Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul conferinței: http://conferences.ulbsibiu.ro/depssw/

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: