Punct de vedere al SSR referitor la criteriile CNATDCU, comisia Sociologie, științe politice și administrative

Extras din Procesul Verbal al Adunării Generale a  Societății Sociologilor din România

Sibiu, 01.10.2016

Societatea Sociologilor din România solicită Comisiei de specialitate CNATDCU Sociologie, științe politice și administrative respectarea următoarelor principii relativ la criteriile și indicatorii specifici domeniului:

  1. Ajustarea de conținut și valorică a indicatorilor și criteriilor actuale doar în urma unei analize a nivelului de îndeplinire a lor, în plan național, pe baza datelor adunate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (CNFIS) în anul 2015. În cazul în care, din motive administrativ-birocratice, acest lucru nu este posibil acum, solicitam o analiză descriptivă a fiselor de evaluare din dosarele de abilitare depuse la CNATDCU, până la data curentă, ca instrument de fundamentare a deciziilor. Ca rezultat al acestor analize, sugerăm ca valorile minimale ale criteriilor să fie ancorate în performanța actuală a domeniilor pentru fiecare grad didactic/de cercetare și pentru fiecare domeniu;
  2. Indicatorii din instrumentul CNATDCU să reflecte activități ce au fost supuse evaluării colegiale (peer review)/evaluării comunității;
  3. Includerea unor indicatori valizi care să aibă ca referință activitatea didactică;
  4. Construirea și specificarea unor indicatori și criterii care să se constituie în rute alternative pentru concursurile pentru poziții didactice și pentru poziții de cercetare, pentru a lua în considerare bugetele de timp diferite;
  5. Reducerea numărului de indicatori, clarificarea indicatorilor și eliminarea divergențelor de interpretare;
  6. Utilizarea Scopus ca bază de date echivalentă ca prestigiu și valoare cu ISI WoS;
  7. Modificarea felului în care se valorizează producția științifică tip cărți, prin luarea în considerare nu doar a valorii (prestigiului) editurii, ci și a valorii de conținut a textelor publicate;
  8. Introducerea unei perioade de latență (sugerăm minim 1 an) până la aplicarea unor eventuale noi criterii și „înghețarea” criteriilor (și valorilor lor) pentru perioade de cel puțin cinci ani; orice modificare ulterioară  a criteriilor și indicatorilor să se facă prin raportare la starea domeniilor și a finanțării.

Consiliul director al SSR,                                                                          Pentru conformitate,

Marian Preda,                                                                                        Andrei Gheorghiță,

Cosima Rughiniș,                                                                                    Secretar General SSR

Dan Chiribucă,

Nicu Gavriluță,

Adrian Hatos,                                                                                                                                 

Cătălin Augustin Stoica,

Horațiu Rusu.

 

Sibiu, 01.10.2016

Leave a Reply

%d bloggers like this: