Memoriu SSR privind standardele profesionale

Societatea Sociologilor din România a înaintat pe 21 iunie 2013 un memoriu privind criteriile de acordare a titlurilor de profesor universitar, cercetător științific gradul I, conferențiar universitar și cercetător științific gradul II către Ministrul Educației Naționale și Comisia CNATDCU. Memoriul poate fi descărcat de aici.

Leave a Reply

%d bloggers like this: