CfP: Sesiunea Științifică Anuală, DCSU, Cluj-Napoca, 2020

Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca organizează Sesiunea Științifică Anuală, care va avea loc în zilele de 18-20 noiembrie 2020. Lucrările Sesiunii se vor desfășura online și vor beneficia de toate utilitățile platformei ZOOM. Cercetătorii selectați pentru participare vor primi în timp util link-ul de invitație pe adresa de email.

Titlul comunicării în limba română și într-o limbă de largă circulație și rezumatul acesteia (de maximum 250 de cuvinte, în limba străină aleasă) trebuie trimise prin e-mail la adresa dcsu@academia-cj.ro până la data de 09 noiembrie 2020.

Taxa de participare la sesiune este de 50 RON și poate fi achitată prin transfer bancar în contul RO19TREZ21620E330800XXXX, cu mențiunea: taxă Sesiune DCSU. Dovada plății taxei trebuie expediată la adresa dcsu@academia-cj.ro.

Persoane de contact:

Sub rezerva plății taxei de participare, a susținerii comunicării în cadrul lucrărilor sesiunii și a aprobării ei de către comitetul de redacție, textele comunicărilor vor fi publicate în volumul Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: