CfP Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013

Call for papers Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din IaşiTom VI, nr 2/2013

Tema: Provocări sociale: instituţii, valori, tendinţe

Editor invitatprof.univ.dr. Nicu Gavriluţă,
Preşedinte al Societăţii Sociologilor din România,
Decan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-politice din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Termen limită de trimitere a lucrărilor în formatul agreat de revistă: 15 iulie, 2013.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă) Secţiunea Sociologie şi asistenţă socială sunt indexate în: EBSCO, PROQUEST CSA-Sociological Abstract, PROQUEST-Social Services Abstracts, PROQUEST-Worldwide Political Science Abstracts, IBSS, CEEOL, INDEXCOPERNICUS, SCIPIO şi CNCSIS (2008-2011: B+ category).

Web page: http://anale.fssp.uaic.ro/?lang=en&publicatie=sociologyandsocialwork&worksession=

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
Autorii vor avea în vedere audienţa interdisciplinară şi multinaţională atunci când îşi redactează contribuţia. Trebuie avute în vedere implicaţiile analizei pentru cititorii din alte domenii, alte ţări şi alte discipline.

Articolele vor conţine numărul specificat de cuvinte, inclusiv rezumatul, cuvintele cheie, notele şi bibliografia, în funcţie de tipul articolului:
1. Pentru studii teoretice: 5000-7000 cuvinte
2. Pentru studii empirice: 5000-7000 cuvinte
3. Pentru recenzii: 800-1200 cuvinte

Este de dorit ca textul să nu mai fi fost publicat sau trimis spre publicare în altă parte. Dacă autorul are un articol înrudit publicat, va specifica acest lucru.

Pentru a asigura procesul de peer-review, autorii sunt rugaţi să trimită articolul în limba română şi în limba engleză, în două fişiere a câte două exemplare, din care câte unul fără datele de identificare şi fără vreun reper cu privire la autorul acelei contribuţii. Este încurajată citarea articolelor din publicaţii cotate ISI şi/sau recunoscute de către CNCSIS/CNCS, respectiv din numere anterioare ale acestei reviste. Articolele vor fi trimise in format electronic, ca fisier ataşat, la adresa: mitrea.geta@gmail.com.

Structura articolelor
Autorii sunt rugaţi să urmeze următoarele indicaţii cu privire la structura articolelor:

 • TITLU: Times New Roman, 14, litere mari, centrat;
 • Prenume şi nume: aliniat dreapta, Times New Roman, 12;
 • Date de contact (la subsol, câte o notă pentru fiecare autor): titlul academic/poziţia în organizaţie, denumirea departamentului şi a instituţiei, adresa de corespondenţă, numărul de telefon, e-mail (Times New Roman, 9);
 • Rezumat: 150-200 de cuvinte, în acord cu structura de mai jos, Times New Roman 10, 1 rând;
 • Cuvinte cheie: între 3 şi 8, Times New Roman 10, aliniat dreapta, italic;
 • Textul: Times New Roman 12, 1,5 rânduri;
 • Mulţumiri (eventuale);
 • Note;
 • Bibliografie (references);
 • Un scurt curriculum vitae, precizând principalele contributii stiintifice ale autorului, alte publicaţii.

Tabelele şi figurile pot fi inserate in text sau prezentate câte unul pe pagină la sfârşitul articolului, cu titlu, numerotate, cu precizarea sursei.

Stilul textului
Autorii sunt rugaţi să urmeze următoarele indicaţii cu privire la stilul textului:

 • Utilizaţi varianta britanică a limbii engleze.
 • Primul titlu se scrie cu bold, prima litera cu majuscule şi aliniat la stânga.
 • Numerotaţi paragrafele sau secţiunile cu cifre arabe. Evitaţi paragrafele foarte scurte sau formate dintr-o propoziţie.
 • Utilizaţi bold în text doar pentru subtitluri (numerotate, alineat).
 • Pentru sublinieri în text, utilizaţi caractere italice.
 • In textul principal, numeralele de la unu la zece trebuie scrise în cuvinte, dar pentru numerele mai mari trebuie utilizate cifrele (ex.: 11, 23, 264)
 • Toate acronimele trebuie scrise în întregime prima dată, chiar şi cele care sunt foarte des utilizate (ex.: UK, EU etc)
 • Scrieţi procent (nu %!) cu excepţia parantezelor ilustrative.

Citarea şi bibliografia
În text, daţi numele de familie al autorului, anul apariţiei cărţii şi pagina (dacă există) între paranteze (Cole 1992, p. 251).
Pentru referinţe care au între unu şi trei autori, trebuie menţionaţi toţi (Cole, Green şi Black 2003).
Pentru referinţe cu patru sau mai mulţi autori se utilizează următoarea formă (Cole ş.a. 2003).
IMP: toti autorii vor trebui menţionaţi la bibliografie (nu se permite trimitere de genul et al.!)
Lista completă a referinţelor citate, aranjate în ordine alfabetică a numelor de familie, va trebui scrisă la 1.5 rânduri, la sfârşitul articolului, în următoarea formă:
1. Cole, T. (1992). The Journey of Life. A Cultura History of Aging in America. Cambridge University Press, Cambridge.
2. Elder, G.H. and Clipp, E.C. (1988). Wartime losses and social bonding: influences across 40 years in men’s lives. Psychiatry, 51 (1), 177-198.
3. Ruth, J.-E. and Oberg, P. (1996), Ways of life: old age in life history perspective. In Birren, J.E., Kenyon, G., Ruth, J.-E., Schroots, J.F.F. and Svensson, T. (eds), Aging and Biografy: Explorations in Adult Development. Springer, New York, 167-186.

Trimiterile la documente legislative vor respecta urmatoarea formă:
In text: denumirea cunoscută a documentului şi codul de identificare (Com(2007) 332 Final) sau denumirea cunoscută şi anul: Legea asistentei sociale (2011);

La bibliografie:
Emient. (An). Titlul documentului. Codul de identificare. Publicat in …… sau Disponibil la:….; Consultat la data de: ………..

Se respectă următoarele:

 • Autorii sunt rugaţi să reducă la minim trimiterile la lucrări nepublicate sau care urmează să fie prezentate la conferinţe, pentru că sunt dificil de găsit de către cititori. Dacă se optează pentru astfel de trimiteri, se va indica: titlul conferintei, organizatorul, locul şi data la care va fi susţinută prezentarea.
 • Titlurile de Cărţi şi Reviste sunt Scrise cu Caractere Italice, Tile Case. (fiecare cuvânt cu literă mare).
 • Titlurile de Lucrări, articole şi capitole din cărţi se scriu tip sencence case (doar primul cuvânt cu majusculă) fără caractere italice.
 • Se utilizează (eds / coord.) şi (ed./coord.) acolo unde este cazul (fără litere mari, cu punct după ed., dar nu şi după eds!)

Citarea paginilor de internet sau a publicaţiilor online

 • Menţionaţi autorul, data, titlul, instituţia care a publicat sau numele celei care găzduieşte lucrarea, asemeni unei publicaţii tipărite. Apoi specificaţi: Disponibil online la ……. sau Adresa completa de internet [data accesării].

Tabele

 • Tabelele trebuie inserate in text, numerotate consecutiv, cu precizarea sursei.
 • Dimensiunile trebuie să se potrivească încadrării într-o pagină de 190 mm x 130 mm.
 • Titlul trebuie scris înaintea tabelului, cu prima literă mare, cu caractere italice.
 • Conţinutul tabelului: numele rândurilor/coloanelor se scriu cu prima literă mare. Sunt preferate titlurile scurte. Detaliile tehnice sau metodologice (cum ar fi eşantionul, tipul de statistică) ar trebui descrise în denumire sau în note cu privire la table. Se utilizează doar o decimală.

Figurile

 • Se trimit inserate in text sau pe pagini separate, numerotate consecutiv şi denumite.
 • Capturile vor fi în fişiere separate.
 • In interiorul textului menţionaţi locul aproximativ al tabelelor şi al figurilor.

Copyright: Responsabilitatea conţinutului articolelor revine, în întregime, autorului (autorilor). Autorul care trimite un manuscris (care este indicat pentru corespondenţă, în cazul semnarii de către mai mulţi autori) are responsabilitatea de a se asigura ca trimiterea spre publicare / publicarea a fost încuviintată de toţi autorii. Este deasemenea responsabilitatea autorului de a primi acceptul instituţiei de provenienţă pentru publicare, daca acesta îi este solicitat. Corespondenţa legată de un manuscris va fi purtată cu autorul care va trimite textul, daca nu există specificată, de la început, o altă solicitare din partea semnatarilor articolului.

 

***

Acest material poate fi descărcat in format [pdf] de aici.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: