Webinar OECD – The Trust Divide: How COVID-19 Exposes the Impact of Inequality on Citizen Confidence in Government

The COVID-19 crisis has exacerbated existing inequalities across population groups, including generational, economic and social divides,…

Workshop Postproducţie socioculturală a „urzelii totale”. Lecturi în comun ale „fenomenului global” Game of Thrones

Conferința națională a Societății sociologilor din România: Homo sociologicus 2.0 – perspective teoretice și metodologice de…

Punct de vedere al SSR referitor la criteriile CNATDCU, comisia Sociologie, științe politice și administrative

Extras din Procesul Verbal al Adunării Generale a  Societății Sociologilor din România Sibiu, 01.10.2016 Societatea Sociologilor…

Valoarea Studiilor de Comunitate în Cercetarea Grupurilor de Romi

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Muzeul Ţăranului Român şi Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative vă…