Social Change Review

Social Change Review announces call for papers for Special Edition Summer 2011, Volume 9(1). Title: Violence…

Journal of Social Research and Policy

A apărut versiunea online a primului număr al Journal of Social Research and Policy revistă bi-anuală…

Analize calitative

Necesitatea sau utilitatea aplicaţiilor de analiză de date asistate de computer în cercetarea calitativă a fost…

Analize cantitative

Înţelegerea comportamentului prin utilizarea modelelor matematice sau statistice implică folosirea numerelor, iar capacitatea de a executa…

Bibliografii

În procesul de cercetare alcătuirea, mentenanţa şi prezentarea informaţiilor bibliografice au roluri foarte importante. Diferite instrumente…

Păstrarea informaţiei

Soluţiile de backup al datelor au evoluat pentru a ţine pasul cu dezvoltarea tehnologică, diversificarea sistemelor…

Descoperirea informaţiei

Internetul reprezintă cea mai mare bază de date din istoria omenirii, iar găsirea informaţiei poate reprezenta…