Anton Golopenția – membru post mortem al Academiei Române

O SĂRBĂTOARE A SOCIOLOGIEI ROMÂNE

Alegerea sociologului și statisticianului

ANTON GOLOPENȚIA

MEMBRU POST MORTEM AL ACADEMIEI ROMÂNE

 

AntonGolopentiaVineri, 30 iunie 2017, membrii Academiei Române s-au reunit în Adunare generală pentru alegerea de noi membri. Societatea Sociologilor din Romania are marea  bucurie de a anunța că marele sociolog și statistician ANTON GOLOPENTIA (1909-1951) a fost ales ca Membru Post-Mortem al Academiei Române în sesiunea ei din 30 iunie 2017.

Propunerea pentru alegerea lui Anton Golopenția a fost făcută de Acad. Mihail M. CERNEA la 8 Octombrie 2016. Votul Adunării Generale pentru alegerea lui Anton Golopenția a fost acordat în unanimitate.

Memoriul Acad. Mihail M. Cernea în sprijinul alegerii, prezentat în Adunarea Generală din 30 Iunie 2017 (versiune rezumată), este publicat mai jos. Versiunea integrală a Memoriului va fi publicată în Revista Română de Sociologie și în Analele Academiei Române, volumul XXVIII, 2017.

 

Memoriu

(Rezumat)

Propunerea Acad. Mihail M. Cernea de a alege pe sociologul și statisticianul Anton Golopenția ca Membru Post-Mortem al Academiei Române

Date biografice esențiale:.

Anton Golopenția s-a născut la 12 Mai, 1909, comuna Prigor, jud Caras-Severin. A urmat școala și liceul în Banat, Facultatea de Drept a Universității din București, (1928-1930). Obține a doua licență, în filozofie, iunie 1933). Câștigă două burse succesive [Rockefeller] (1933-1935).

Prima sa participare la o cercetare sociologică monografică (1931) fost în satul Cornova, Basarabia. Remarcându-se imediat, Dimitrie Gusti îl numește șeful sau de Cabinet la Ministerul Instrucțiunii. Obține Doctoratul în sociologie în Germania cu teza: Informarea conducerii statului și sociologia tradițională. Revine în România (1936).

Între 1937-1940 este Director la Institutul Social Român (I.S.R.) iar în 1938 organizează și conduce prima cercetare a Scolii nu pe un singur sat, ci simultan pe un eșantion de 60 sate, echivalentul unei revoluții metodologice în istoria Scolii sociologice de la București. (Lucrarea rezultată este „60 de sate“, 1939)

În 1940, Anton Golopenția începe a doua sa carieră ca statistician recunoscut, ca director al Oficiului de Studii la Institutul Central de Statistică al României (1940-1947). De aici conduce cercetările care vor produce lucrarea „Românii de la est de Bug“ (ce va fi publicată pentru prima oară doar în 2006, recuperate, ca și alte lucrări, de Sanda Golopenția). Din August 1947 este Director General al Institutului Central de Statistică, unde conduce și publică  în 1948 primul Recensământ post-belic general de populație și agricol al României, lucrare fundamentală care ne servește și acum drept bază pentru a măsura progresul României postbelice până astăzi.

La 16 ianuarie 1950 Golopenția este ridicat din sala de lectură a Academiei Române (fără mandat de arestare) de agenții securității și întemnițat. Anton Golopenția se stinge în spitalul închisorii Văcărești.

Contribuțiile originale ale lui Anton Golopenția la istoria și progresul sociologiei din România, sunt de ordin teoretic, metodologic, și meta-sociologic.

Numesc mai jos numai 6 din principalele sale contribuții:

  1. Introducerea statisticii în sociologia românească bazată până atunci pe metoda studiilor de caz, monografic-comprehensive, de unități sociale singulare.
  2. Legitimarea epistemologică a monografiei sumare ca metodă modernă, permițând cuantificări și ridicarea enormă a productivității cercetărilor sociologice. Teoretic și metodologic, prin paradigma “monografiei sumare” Golopenția a pus între paranteze întreaga paradigmă Gustiană a monografiei pe ‘cadre’ și ‘manifestări’
  3. Promovarea studiului comparativ și simultan pe comunități rurale selecționate zonal.
  4. Introducerea monografilor de zonă (e.g., Plasa Dâmbovnic).
  5. Argumentarea funcției practice a sociologiei ca știință necesară statului pentru exercitarea administrării teritoriului și elaborarea politicii/ măsurilor de stat.
  6. Examinarea condițiilor epistemologice ale prognozei sociologice, cu referire specială la temele de cercetare asupra comportamentului social.

Rezultatul cel mai remarcabil: în anul de apogeu 1938, cei peste 800 studenți echipieri ai “Scolii” lui Gusti au produs numai “monografii sumare”, procesabile statistic, de tipul propus de Golopenția: inovația lui Anton Golopenția izbândise.  

Datorăm Doamnei Prof. Dr. Sanda Golopenția reconstituirea și publicarea, între  anii 2000-2015, sub minuțioasă ei îngrijire editorială, a 10 (zece) volume cu opera și corespondența lui Anton Golopenția, antume și postume, totalizând 6,900 pagini. Alte 4 (patru) volume, (2000) pagini sunt în lucru.

Cu admirație personală profundă pentru marele om de știință și monument de moralitate care a fost Anton Golopenția, și pe temeiul nepieritor al contribuției sale la istoria și progresul sociologiei și statisticii în Romania, propun alegerea lui Anton Golopenția ca Membru Post Mortem al Academiei Române.

Acad. Mihail  M. CERNEA

8 octombrie 2016/ 23 iunie, 2017

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: