Societatea Sociologilor din România

Seminar științific studențesc, Șugag, 2019

Seminarul Științific Studențesc „Educație de calitate prin cercetare participativă în spaţiul rural” Ediţia I, va avea loc în perioada 4-8 septembrie 2019 în localitatea Şugag, județul Alba, România.

I. Prezentare

Activitatea este organizată de către Centrul de Cercetări Sociologice al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia având ca obiectiv general creșterea calității și prestigiului învățământului superior românesc prin  implicarea studenţilor în acțiuni formative de cercetare participativă a spațiului rural. Acțiunile formative pentru studenți din cadrul Seminarului sunt coordonate de experţi din mediul universitar şi de la institute de cercetare de prestigiu, în perioada 4-8 septembrie 2019. Sunt invitaţi să participe studenţi care au demonstrat competenţe în cercetarea aplicativă a spaţiului rural.

Selecţia participanţilor se face în luna august 2019 conform unei proceduri publice afișate pe site-ul instituției (www.uab.ro). Numărul de participanți va fi cuprins între 25-30.

Seminarul Științific studențesc are ca obiective specifice:

  • Creșterea calității educației superioare prin dezvoltarea compențelor de cercetare la studenți prin  implicarea lor intensivă în activităţi formative de cercetare participativă  în mediul rural;
  • Creşterea prestigiului învăţământului superior la nivel comunitar şi zonal, prin cooptarea în acțiunile formative, de către studenții participanți la seminar, a tinerilor din mediul rural (în concordanță cu Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020).

Seminarul Științific Studențesc cuprinde activităţi formative intensive de cercetare participativă pentru studenți coordonate de experţi din mediul universitar şi de la institute de cercetare de prestigiu.

În cadrul Seminarului se desfăşoară, de către studenţii participanţi, împreună cu tineri din mediul rural, sub supervizarea experţilor, activităţi de cercetare participativă în vederea diagnosticării problemelor locale în materie de dezvoltare a resurselor umane şi de rezolvare a problemelor sociale cu resurse endogene.

Rezultate așteptate: susținerea implicării instituției în dezvoltarea de acțiuni de dezvoltare a competențelor de cercetare participativă direct în mediul rural, creșterea calității educației universitare prin favorizarea aplicării imediate a cunoștințelor dobândite de către studenți, creșterea prestigiului învățământului superior prin impactul direct al acțiunilor desfășurate de către studenți în mediul rural asupra dezvoltării resurselor umane și a problemelor sociale din comunitate.

Participanţii studenți beneficiază de câte trei ore de activităţi academice zilnic, în regim intensiv (3 ore / zi), trei ore de activităţi de cercetare şi analiză a datelor şi câte o oră de dezvoltare personală.

Sunt invitați experți de la universități și institute de cercetare cu interese și rezultate în cercetarea sociologică a spațiului rural cu focalizare pe cercetare participativă și evaluarea impactului programelor și politicilor de d dezvoltare adresabile mediului rural.

Seminarul se doreşte a avea periodicitate anuală, se va constitui o arhivă documentară a activităţilor,  inclusiv lansarea unor documente programatice și publicarea rezultatelor în reviste de prestigiu. Programul Seminarului este unul deschis, flexibil, pe măsura implicării și participării studenților, a tinerilor din mediul rural şi a experților în cercetare şi dezvoltare rurală.

II. Calendar activități:

Data Interval orar Activitatea Tematica
4 sept. 2019 9-10 Deschiderea şcolii de vară Prezentarea obiectivelor şi programului
  10-11 Constituirea echipelor de cercetare (I) Organizarea cercetării participative în mediul rural. Interviul participativ
  11-12 Constituirea echipelor de cercetare (II) Organizarea cercetării participative în mediul rural. Implicarea tinerilor
  14-18 Cercetare de teren Cunoaşterea exploratorie a spaţiului de studiat: comuna Şugag, judeţul Alba
  18-19 Dezvoltare personală Sociodramă: construcția scenariului unei piese de teatru pentru comunitate
5 sept. 2019 9-12 Curs practic Cercetare şi participare în mediul rural
  14-18 Cercetare de teren Culegerea datelor  prin metode participative (I)
  18-19 Dezvoltare personală Sociodramă: realizarea unei piese de teatru pentru comunitate
6 sept. 2019 9-12 Curs practic Dezvoltarea comunitară. Instrumente de facilitare și mobilizare
  14-18 Cercetare de teren Culegerea datelor  prin metode participative (II)
  18-19 Prezentare Măsurarea impactului social
7 sept. 2019 9-11 Curs practic Metoda de evaluare a programelor de intervenție și a impactului social
  11-13 Ateliere de lucru Strategii și politici pentru mediul rural – abordări multidisciplinare
  14-18 Cercetare de teren Analiza participativă a datelor de cercetare
  18-19 Dezvoltare personală Sociodramă: prezentarea unei piese de teatru pentru comunitate
8 sept. 2019 9-12 Închiderea seminarului Rezultatele seminarului – proiecte şi strategii pentru comunitate
  12-14 Închiderea seminarului Bilanţ participativ al studenților în prezenţa tinerilor localnici implicaţi în cercetare

Persoanele de contact pentru orice informații legate de Seminar sunt Lucian Marina (lucian.marina@uab.ro) și Călina Ana Buțiu (bcalina@yahoo.co.uk)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *