Societatea Sociologilor din România

Premiu pentru tineri cercetători

Cu ocazia Conferinţei anuale a cercetării de sociologie şi asistenţă socială, 27-28 mai 2011, Societatea Sociologilor din România va acorda prin competiţie distincția „Premiul pentru tineri cercetători”.

Invităm tinerele cercetătoare şi tinerii cercetători să candideze pentru acest premiu, trimiţând la adresa tinericercetatori@societateasociologilor.ro următoarele documente, până la 15 mai 2011:

– o auto-evaluare a contribuţiilor ştiinţifice și profesionale în domeniul sociologiei (maximum 2500 de cuvinte);

– un Curriculum Vitae;

– lista de publicaţii din domeniul sociologiei,

– formularul tip foaie de calcul .xls completat cu datele privind activitatea știinţifică din domeniul sociologiei, urmărind grila de evaluare (formularul este disponibil aici);

– principalele 5 publicaţii sociologice în format electronic (scanate).

Condiţii de participare:

– vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi până la data de 28  mai 2011 inclusiv;

– cetăţenie română.

 

Evaluarea candidaţilor va fi realizată de membrii Colegiului Ştiinţific și al Consiliului Director al SSR, urmând o grilă de evaluare cantitativă (prezentată în Anexă) precum și o evaluare calitativă a rezultatelor știinţifice sociologice, a prestigiului și a impactului profesional al candidatelor și candidaţilor.


Grilă de evaluare cantitativă a contribuţiilor din domeniul sociologiei

A.1. Articole in reviste cotate ISI cu factor de impact

(Exclusiv “ISI Proceedings”)

– 4 puncte/articol

– Pentru revistele cu factor de impact relativ (FR)[1] peste 0,25 punctajul se multiplică cu CFR=4xFR

A.2. Articole în reviste indexate ISI fără factor de impact

– 3 puncte / articol

A.3. ISI Proceedings (Lucrări publicate in volume de conferinţe indexate ISI)

– 2 puncte/lucrare

A.4. Articole în reviste din străinătate care sunt editate în limbi de circulație internaţională și sunt indexate BDI

– 2 puncte/articol

A.5. Articole în reviste din România indexate BDI

– 1 punct/articol

A.6. Cărţi de autor/prim autor publicate în edituri internaţionale de prestigiu

– 10 puncte per carte de autor

– 5 puncte per carte editată/coordonată

A.7. Cărţi de autor/prim autor publicate în edituri românești de prestigiu

– 4 puncte per carte de autor

– 2 puncte per carte coordonată

A.8. Studii în volume colective publicate de edituri de prestigiu din străinătate în limbi de circulație internaţională

– 2 puncte/studiu

A.9. Studii în volume colective publicate de edituri de prestigiu din România

– 1 punct/studiu

A.10. Lucrări publicate în volumele unor conferinţe prestigioase (volume cu ISSN), inclusiv cele indexate în baze de date internaţionale altele decât Web of Science (exclusiv rezumatele)

– 1 punct/lucrare

 

B.1. Citări în lucrări știinţifice

(articole, cărți, capitole în volume, alte publicații științifice, exclusiv auto-citările) 

– 0,2/citare în limba română

– 0,3/ citare în limba străină

– 0,4xCFR / citare pentru citări in reviste cu factor de impact

 

C.1. Redactor șef al unei reviste

1p / an de apariție

C.2. Editor al unui număr special al unei reviste

1p / număr

C.3. Coordonarea unui grant de cercetare obținut prin competiție

1p / grant

 

D.1 Premii ale unor instituții de prestigiu din România (Academia Română, asociații profesionale) sau din străinătate

3p / premiu pentru premii acordate în străinătate

2p / premiu pentru premii acordate în România

D.2. Profesor asociat / visiting la universități din străinătate

2p / Universitate

D.3. Keynote speaker la conferințe internaționale

2p pentru o conferință internațională organizată în străinătate

1p pentru o conferință internațională organizată în țară

D.4. Organizator și moderator la conferințe, seminarii, paneluri științifice

1p/ eveniment organizat și moderat

D.5. Participare cu lucrări la conferințe și congrese naționale/internaționale (cu rezumat in programul conferinței)

1p / conferințe științifice organizate în străinătate

0,5p / conferințe științifice organizate în țară

 [1] Factorul de impact relativ reprezintă raportul dintre factorul de impact al revistei și factorul de impact agregat al domeniului. Lista factorilor de impact relativi ai revistelor cotate ISI este publicată pe site-ul UEFISCDI, pe pagina competițiilor de proiecte: „Scor relativ de influenta reviste”,  http://uefiscdi.gov.ro/articole/2368/Program-RESURSE-UMANE__Proiecte-de-Cercetare-Postdoctorala_Competitie-2011.html

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *