Ştiri

Funding is now available for facilitating partnerships with Iceland, Liechtenstein and Norway in three programmes in Romania – Energy, Education and Innovation. A total of €502.5 million has been allocated to Romania under the EEA and Norway Grants 2014-2021.

Organisations and businesses in Romania and the three donor countries – Iceland, Liechtenstein and Norway – are now able to apply for funding for preparatory visits for establishing partnerships in three programmes:

Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy Security Programme

About the programme:

The programme aims to contribute to less carbon intensive energy and increased security of supply in Romania. The focus areas of the programme are increased renewable energy production capacity, increased energy efficiency and reduced emissions in all sectors, research and development within the energy sector, and electrification of households.

Who can apply for travel support?

Any public or private entity, commercial or non-commercial, as well as non-governmental organisations established as a legal person either in Romania or in Iceland, Liechtenstein or Norway.

More information, including further criteria and how to apply.

Education, Scholarships, Apprenticeships, Youth Entrepreneurship Programme

About the programme

The programme aims to strengthen the education sector in Romania and strengthen cooperation with the three donor countries. The focus areas of the programme are improved skills and competences of students, staff and researchers in higher education, strengthened institutional cooperation between higher education institutions in Romania and the donor states, improved skills and competences of education experts, improved quality of work based learning, and increased institutional capacity of schools to increase inclusion of Roma children.

Who can apply for travel support?

 • Personnel employed in public or private accredited entities (universities, research centres, companies, etc.) in Romania or in Iceland, Liechtenstein or Norway.
 • Experts in education (teacher trainers, school inspectors, counsellors) from ISJ, CJRAE, CCD or their counterparts in Iceland, Liechtenstein or Norway.
 • Teaching staff teaching VET subjects and managers of VET school, and representatives of economic operators, partners of the VET schools (managers, stage tutors etc.) in Romania, and representatives of VET schools in Iceland, Liechtenstein or Norway.

More information, including further criteria and how to apply.

Business Development, Innovation and SME programme

Funding for preparatory visits between businesses in Romania and Iceland, Liechtenstein or Norway have already been announced under the Business Development, Innovation and SME programme in Romania. For more information see here.

O SĂRBĂTOARE A SOCIOLOGIEI ROMÂNE

Alegerea sociologului și statisticianului

ANTON GOLOPENȚIA

MEMBRU POST MORTEM AL ACADEMIEI ROMÂNE

 

AntonGolopentiaSursa: Public domainVineri, 30 iunie 2017, membrii Academiei Române s-au reunit în Adunare generală pentru alegerea de noi membri. Societatea Sociologilor din Romania are marea  bucurie de a anunța că marele sociolog și statistician ANTON GOLOPENTIA (1909-1951) a fost ales ca Membru Post-Mortem al Academiei Române în sesiunea ei din 30 iunie 2017.

Propunerea pentru alegerea lui Anton Golopenția a fost făcută de Acad. Mihail M. CERNEA la 8 Octombrie 2016. Votul Adunării Generale pentru alegerea lui Anton Golopenția a fost acordat în unanimitate.

Memoriul Acad. Mihail M. Cernea în sprijinul alegerii, prezentat în Adunarea Generală din 30 Iunie 2017 (versiune rezumată), este publicat mai jos. Versiunea integrală a Memoriului va fi publicată în Revista Română de Sociologie și în Analele Academiei Române, volumul XXVIII, 2017.

 

Memoriu

(Rezumat)

Propunerea Acad. Mihail M. Cernea de a alege pe sociologul și statisticianul Anton Golopenția ca Membru Post-Mortem al Academiei Române

Date biografice esențiale:.

Anton Golopenția s-a născut la 12 Mai, 1909, comuna Prigor, jud Caras-Severin. A urmat școala și liceul în Banat, Facultatea de Drept a Universității din București, (1928-1930). Obține a doua licență, în filozofie, iunie 1933). Câștigă două burse succesive [Rockefeller] (1933-1935).

Prima sa participare la o cercetare sociologică monografică (1931) fost în satul Cornova, Basarabia. Remarcându-se imediat, Dimitrie Gusti îl numește șeful sau de Cabinet la Ministerul Instrucțiunii. Obține Doctoratul în sociologie în Germania cu teza: Informarea conducerii statului și sociologia tradițională. Revine în România (1936).

Între 1937-1940 este Director la Institutul Social Român (I.S.R.) iar în 1938 organizează și conduce prima cercetare a Scolii nu pe un singur sat, ci simultan pe un eșantion de 60 sate, echivalentul unei revoluții metodologice în istoria Scolii sociologice de la București. (Lucrarea rezultată este „60 de sate“, 1939)

În 1940, Anton Golopenția începe a doua sa carieră ca statistician recunoscut, ca director al Oficiului de Studii la Institutul Central de Statistică al României (1940-1947). De aici conduce cercetările care vor produce lucrarea „Românii de la est de Bug“ (ce va fi publicată pentru prima oară doar în 2006, recuperate, ca și alte lucrări, de Sanda Golopenția). Din August 1947 este Director General al Institutului Central de Statistică, unde conduce și publică  în 1948 primul Recensământ post-belic general de populație și agricol al României, lucrare fundamentală care ne servește și acum drept bază pentru a măsura progresul României postbelice până astăzi.

La 16 ianuarie 1950 Golopenția este ridicat din sala de lectură a Academiei Române (fără mandat de arestare) de agenții securității și întemnițat. Anton Golopenția se stinge în spitalul închisorii Văcărești.

Contribuțiile originale ale lui Anton Golopenția la istoria și progresul sociologiei din România, sunt de ordin teoretic, metodologic, și meta-sociologic.

Numesc mai jos numai 6 din principalele sale contribuții:

 1. Introducerea statisticii în sociologia românească bazată până atunci pe metoda studiilor de caz, monografic-comprehensive, de unități sociale singulare.
 2. Legitimarea epistemologică a monografiei sumare ca metodă modernă, permițând cuantificări și ridicarea enormă a productivității cercetărilor sociologice. Teoretic și metodologic, prin paradigma “monografiei sumare” Golopenția a pus între paranteze întreaga paradigmă Gustiană a monografiei pe 'cadre' și 'manifestări'
 3. Promovarea studiului comparativ și simultan pe comunități rurale selecționate zonal.
 4. Introducerea monografilor de zonă (e.g., Plasa Dâmbovnic).
 5. Argumentarea funcției practice a sociologiei ca știință necesară statului pentru exercitarea administrării teritoriului și elaborarea politicii/ măsurilor de stat.
 6. Examinarea condițiilor epistemologice ale prognozei sociologice, cu referire specială la temele de cercetare asupra comportamentului social.

Rezultatul cel mai remarcabil: în anul de apogeu 1938, cei peste 800 studenți echipieri ai “Scolii” lui Gusti au produs numai “monografii sumare”, procesabile statistic, de tipul propus de Golopenția: inovația lui Anton Golopenția izbândise.  

Datorăm Doamnei Prof. Dr. Sanda Golopenția reconstituirea și publicarea, între  anii 2000-2015, sub minuțioasă ei îngrijire editorială, a 10 (zece) volume cu opera și corespondența lui Anton Golopenția, antume și postume, totalizând 6,900 pagini. Alte 4 (patru) volume, (2000) pagini sunt în lucru.

Cu admirație personală profundă pentru marele om de știință și monument de moralitate care a fost Anton Golopenția, și pe temeiul nepieritor al contribuției sale la istoria și progresul sociologiei și statisticii în Romania, propun alegerea lui Anton Golopenția ca Membru Post Mortem al Academiei Române.

Acad. Mihail  M. CERNEA

8 octombrie 2016/ 23 iunie, 2017

Petiția: Știința Românească între nepăsare și distrugere cu premeditare

Domnule Preşedinte al României Klaus Iohannis,

Domnule Prim-Ministru al României Sorin Grindeanu,

Domnule Ministru al Cercetării și Inovării Șerban Constantin Valeca,

Domnule Ministru al Educaţiei Pavel Năstase,

 

Plecând de la premisa că asigurarea unui standard înalt de calitate a cercetării științifice în România este o prioritate națională, reprezentând deopotrivă condiția necesară pentru o educație de calitate și motorul creșterii economiei naționale, și având în vedere recomandările Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/2016/research_innovation_201605.pdf) referitoare la: i) creșterea nivelului finanțării publice și a investițiilor în domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI), coroborată cu reforme predictibile pe termen mediu și lung, ii) necesitatea utilizării unor criterii de performanță și a unor paneluri independente internaționale în distribuirea fondurilor publice din cercetare și iii) creșterea eficienței și calității sectorului CDI în vederea transformării României într-o economie bazată pe cunoaștere,

vă aducem la cunoștință următoarele solicitări:

 1. Creșterea graduală dar substanțială a finanțării alocate domeniului Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) - de la 0,6% din PIB pentru 2017, la 1% din PIB pentru 2020 – în paralel cu utilizarea eficientă a finanţării în sistemul CDI din România. În conformitate cu obiectivele Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, România și-a asumat că până în 2020 cheltuielile publice pentru cercetare vor creşte treptat astfel încât să atingă ținta de 1% din PIB (la care se mai adaugă 1% din PIB cheltuieli din surse private). Tot în Strategia Națională de CDI 2014-2020 corespunzător anului 2017 este prevăzută ținta de 0,63% din PIB pentru domeniul CDI, ori din păcate bugetul aprobat prevede o cotă inacceptabil de mică, de doar 0,27% din PIB (chiar mai mică decât cota alocată în 2016: 0,29%), care nu respectă nici cerințele minime interne și nici angajamentele internaţionale. Atragem atenția asupra pericolului uriaș pe care îl reprezintă continuarea politicii de subfinanțare a cercetării asupra științei și economiei naționale. După standardele internaționale, dar și după nevoile interne, numărul cercetătorilor din România nu este suficient. În prezent, lipsește masa critică de resurse umane pentru dezvoltarea unor domenii cu potențial și, în mod special, pentru cercetarea și inovarea interdisciplinară. România are procentul cel mai mic de personal de CDI raportat la procentul total de angajați (0,46 % în 2011, INS), ceea ce reprezintă un sfert din media UE (a se vedea http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/ Programme_2014RO16RFOP001_2_0_ro.pdf). Nevoia acută de corectare a uneia din deficiențele majore ale societății românești contemporane – educația – precum și cea de susținere a unei economii performante bazate pe cercetare-dezvoltare-inovare nu pot fi compatibile cu un interes scăzut acordat sectorului cercetării românești, așa cum rezultă din alocarea bugetară națională. Din nefericire, România continuă, chiar și la 10 ani de la integrare, să fie codașa Europei, prin alocarea către cercetare a celor mai mici fonduri din Uniunea Europeană (< 0.4% din PIB), respectiv de 4-6 ori mai mici decât media UE (~2% din PIB) (vezi Figura 1).

Contrar așteptărilor și angajamentelor internaționale, Legea bugetului, promulgată recent (16 februarie 2017), propune un buget al cercetării (2,25 mld. lei, corespunzător pentru 0,27% din PIB) considerabil mai mic în comparație cu cele prevăzute în Strategia Națională de CDI 2014-2020 (0,63%) sau în programul de guvernare prezentat în campania electorală care afirma o “creștere a bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual”. Această politică financiară deficitară, întreținută de toate guvernele post-1989, a avut și continuă să aibă implicații negative majore în formarea specialiștilor înalt-calificați și în susținerea unei economii performante bazate pe CDI. În consecință, cerem stoparea neîntârziată a politicii de discriminare a cercetării științifice din România, care periclitează dezvoltarea țării, și solicităm creșterea finanțării minime pentru domeniul cercetare la 0,6% din PIB pentru 2017, respectiv la 1% din PIB în 2020, cu prioritate acordată competiției de proiecte (organizată de UEFISCDI), prin rectificări bugetare pentru anul 2017 și alocări corespunzătoare în bugetele viitoare ale României (2018-2020) conform Strategiei Naționale de CDI 2014-2020.

În paralel, este imperios necesar ca resursele financiare - chiar în condiţii de subfinanţare – să nu mai fie irosite în segmente neperformante, prin alocări discreţionare, pseudocompetiţii şi/sau competiţii viciate. În acest sens, punctul doi al acestei Declaraţii, poate constitui un mecanism important de asigurare a calităţii în cheltuirea şi utilizarea resurselor financiare în sistemul naţional de CDI.

 

 1. Garantarea independenței organismelor implicate în administrarea cercetării științifice din România. Solicităm respectarea independenței organismelor consultative din subordinea Ministerului Cercetării și Inovării (MCI) sau a Ministerului Educației Naționale (MEN) responsabile de promovarea, coordonarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea activităților şi a personalului de cercetare științifică din România – Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI), Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), Consiliul Național pentru Transfer Tehnologic și Inovare (CNTTI), Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) – împotriva oricăror imixtiuni politice prin continuarea eforturilor de alegere/numire a membrilor acestora pe baza unor criterii valorice profesionale și de integritate morală, prin competiție publică. În acest context, atragem atenția că o astfel de procedură transparentă de selecție, realizată de comisii formate din specialiști recunoscuți și bazată pe o amplă consultare a comunității științifice și fără nicio implicare politică, tocmai a avut loc în anul 2016 şi a condus la selecția membrilor CNCS, CNECSDTI și CNATDCU pentru un mandat de 4 ani (2016-2020), după expirarea mandatelor vechilor consilii (2012-2016). Aceleași proceduri transparente sunt necesare și în cazul celorlalte organisme. Prin urmare solicităm expres ca prezentelor Consilii, proaspăt alese, precum și celor viitoare, să li se asigure ducerea la bun sfârșit a misiunii asumate, indiferent de succesiunea la guvernare a diferitelor formațiuni politice. Orice schimbare a componenței și regulamentelor prezentelor Consilii nu poate fi percepută decât ca o încercare de politizare cu urmări negative asupra îndeplinirii rolului pentru care au fost înființate și o anulare a eforturilor întreprinse până în prezent pentru construcția unui sistem de cercetare autonom.

Comunitatea academică românească apreciază progresele administrative făcute în ultimii ani, care au dus la o organizare independentă și eficientă a sistemului de cercetare din România (prin CNCS, CNATDCU, CNECSDTI) și nu poate accepta imixtiuni politice care pot perturba activitatea acestor structuri și pune în pericol progresele realizate în eforturile de a racorda cercetarea românească la standardele internaționale.

3)  Reunirea Educației și Cercetării într-un singur minister. Scopul educației naționale este de a asigura condițiile și mediul necesare dezvoltării psiho-socio-economice a României. De aceea, educația este un proces dinamic a cărei dezvoltare necesită racordarea la fluxul celor mai noi rezultate din domeniul cercetării. Astfel, reunirea cercetării și a educației într-un singur minister reprezintă cea mai eficientă modalitate politico-administrativă de gestionare a cunoașterii. Întrucât în toate țările cu cercetare avansată învățământul superior și cercetarea sunt puternic interconectate, majoritatea institutelor fiind afiliate universităților sau în strânsă colaborare cu acestea, iar universitățile fiind considerate instituții de educație și cercetare, vă semnalăm că separarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în două instituții distincte poate duce la crearea și amplificarea unor probleme în ceea ce privește activitatea de cercetare din universități și la slăbirea legăturilor necesare dintre educație și cercetare. Datorită acestor considerente, în țările membre ale UE, cu forţă academică şi economică, educația și cercetarea sunt reunite în același minister.

Respectarea și implementarea punctelor de vedere exprimate mai sus sunt necesare pentru dezvoltarea României, atât datorită efectelor benefice pe care le vor avea în cadrul mediului socio-economic din țara noastră, dar și în virtutea angajamentelor anterioare ale statului român în cadrul Uniunii Europene.

27 februarie 2017


 

Figura 1 - Starea finanțării cercetării din România.

A: Indicatori ai Strategiei Europa 2020: țintele naționale asumate de România (pentru 2020), situația lor la nivelul anului 2008 și situația lor conform datelor celor mai recente (2015).

Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_Romania

B: Cheltuielile alocate cercetării în statele membre UE (2014) și dinamica sumelor alocate în intervalul 2007-2014 (Eurostat)

Sursa: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/2016/research_innovation_201605.pdf

Notă: Dintre cei 8 indicatori, cele mai proaste evoluții, în raport cu anul 2008, în România, le-au avut cei asociaţi cercetării (finanțarea) și educației (abandonul școlar) unde se remarcă o discrepanță majoră față de țintele asumate (Fig. 1A); România se situează în coada clasamentului, cu mult în urma penultimelor ţări clasate (Bulgaria, Ungaria și Croația), ca urmare a sumelor foarte mici alocate cercetării (Fig. 1B).

cover scr sibiu

Social Change Review (SCR) is a peer-reviewed, open access international journal. It is edited by the Sociology and Social Work Unit of the Lucian Blaga University of Sibiu in partnership with Newman University, Birmingham. It aims to provide a forum for research and scientific debates on a wide range of topics related to social change and transformation within contemporary societies. The journal explores social, cultural, and political change from various perspectives within the larger field of social sciences. Both empirical-based (quantitative or qualitative approaches) and theoretical contributions are welcome.

Social Change Review is covered by Baidu Scholar, CEEOL - Central and Eastern European Online Library, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, DOAJ, EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Genamics JournalSeek, Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Research Papers in Economics (RePEc), ResearchGate, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC).

Issue 1/2017 of Social Change Review is open to a large variety of topics related to social change and may include: research articles, research essays, research notes, and book reviews.

We welcome manuscripts of all authors wishing to publish in Social Change Review. The manuscripts should be submitted through our online manuscript submission site (http://www.socialchangereview.ro/) or as e-mailed document attachments to Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Deadline for submissions: the deadline for initial receipt of manuscripts is 20 June 2017.

For more information please contact the editorial board at: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., or visit the web pages: http://www.degruyter.com/view/j/scrhttp://socialchangereview.ro

irsr coverCall for papers: “Internet usage. Social capital and life satisfaction” special issue of International Review of Social Research, volume 8, issue 1, May 2018. 
Guest editors
Bogdan Voicu (Romanian Academy, Research Institute for Quality of Life and Lucian Blaga University of Sibiu) and 
Francesco Sarracino (STATEC, Luxembourg & HSE, Moscow/St.Petersburg).
We invite scholars to submit original papers on the relationship between Internet use (in its various forms, including social media) and social capital and/or life satisfaction. We encourage authors from every discipline and field, to submit both theoretically and methodologically oriented papers dealing with issues such as:

 • impact of using electronic communication on participation in face-to-face relations, either informal or formal (e.g. associations);
 • analyses on causality of the relationship between Internet uses and social capital;
 • impact of using electronic communication on life satisfaction;
 • analyses on causality of the relationship between Internet uses and life satisfaction;
 • research strategies to investigate the above-mentioned relationships;
 • how various uses of internet (social networking sites, web banking, e-shopping, e-learning, etc.) affect social capital and/or life satisfaction;
 • cross-sectional or longitudinal analyses of the above-mentioned relationships;
 • studies on the use of social media such as Facebook or Twitter are welcome;
 • the challenges and benefits of mixing methods to study the impacts of Internet usage.

The editors kindly request authors to submit papers of 4,000 – 8,000 words together with an abstract of no more than 200 words, by July 8th, 2017, to the following addresses: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. or Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Prospective inquiries can also be addressed to the editors, in order to see if they find your proposal fits the intended content of the journal. 200-words abstracts (or extended ones) will suffice in this case.

Manuscripts may be uploaded on the editorial platform of the journal, if applicable. Authors are encouraged to contact editor prior to submission, in order to discuss the topic or other details. Prior to submission, please check author guidelines at http://www.degruyter.com/view/j/irsr. The paper proposals will go through the typical double-blind peer-reviewing process.

Subcategorii

Despre SSR

ssr stampSocietatea Sociologilor din România (SSR) este o asociaţie a specialiştilor care, prin activitatea lor profesională, au contribuit şi contribuie la cunoaşterea ştiinţifică a realităţilor sociale, politice şi economice româneşti. Scopul SSR este promovarea la nivel naţional şi internaţional a profesiei de sociolog şi a cercetării sociologice româneşti.

Who's online

Avem 109 vizitatori și nici un membru online

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline