Wednesday, 24 April 2019

Ultimele știri

Living in a Liquid Society, 5th RSS Conference, 2018

Despre SSR

BN photoDistinși colegi,

Vă mulțumesc pentru încrederea acordată de a coordona cea mai activă societate profesională din breasla noastră. Este o deosebită onoare pentru mine și totodată o provocare pe care voi încerca să o duc cu responsabilitate la bun sfârșit. Ca principal obiectiv îmi propun întărirea comunității sociologilor din România prin extinderea interconectivității rețelelor personale în care ne regăsim, prin promovarea transferului de cunoaștere, know-how, bune practici și modele profesionale de succes și mai ales prin accentuarea unei bune înțelegeri existente între noi toți. Mărturisesc însă că acest deziderat nu este deloc dificil pentru că în ansamblu său, comunitatea noastră profesională este una bine închegată, pozitivă și orientată spre colaborare, așa că misiunea mea în calitate de președinte al SSR va fi, cu sprijinul tuturor colegilor, una cât se poate de ușoară. Cu mulțumiri pentru toate pe care le-am făcut deja împreună, și mai ales pentru cele care urmează să le facem, primiți cele mai alese gânduri de bine de la Timișoara!

TABEL

cu membrii SSR care susţin Planul Strategic şi candidatura pentru funcţia de Preşedinte al SSR a domnului conf.univ.dr. Horațiu Rusu,  Universitatea “Lucian Blaga”din Sibiu, Vicepreşedinte al SSR

Nr. Crt. Nume şi prenume Insituţia reprezentată Semnătura sau acordul  de susţinere a Proiectului de Activitate şi a candidaturii
1 Nicu GAVRILUȚĂ Universitetea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala, Președinte SSR Acord exprimat telefonic
2 Marian PREDA Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, Vicepreşedinte SSR Acord exprimat telefonic
3 Dan CHIRIBUCĂ Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea ,,Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, Vicepreşedinte SSR Acord exprimat telefonic
4 Mălina VOICU GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences , Vicepreşedinte SSR Acord exprimat prin e-mail
5 Adrian BASARABĂ Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării Acord exprimat telefonic
6 Paul KUHN Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării Acord exprimat telefonic
7 Andrei GHEORGHIȚĂ Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială Semnătură
8 Cristina STĂNUȘ Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Departamentul de Științe Politice și Relații Internaționale Semnătură
9 Felicia MORÂNDĂU Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială Semnătură
10 Adela POPA Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială Semnătură
11 Dumitru BATÂR Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială Semnătură
12 Liviu CHELCEA Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti Acord exprimat telefonic
13 Camil POSTELNICU Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea ,,Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca Acord exprimat telefonic

PLAN STRATEGIC
privind candidatura la funcţia de Preşedinte al SSR, perioada 2014-2016

Horațiu M. RUSU

Vicepreşedinte SSR

Dragi colegi,

Dacă prin voturile dumneavoastră, voi obține onoarea şi responsabilitatea de a conduce SSR timp de 2 ani în calitate de viitor Preşedinte, îmi propun derularea următoarelor activităţi, în conformitate cu Statutul SSR:

1. Promovarea unui învăţământ superior sociologic de calitate la programele de licenţă, masterat şi doctorat din țară prin:

 •          promovarea de acorduri şi parteneriate de colaborare între facultăţile, departamentele, institutele şi centrele de cercetare sociologică din ţară;
 •          demararea de discuții și sprijinirea instituirii, începând cu anul universitar 2015-2016, a unui program de 'visiting' la nivel de profesori/cercetători între facultăţile, departamentele, institutele şi centrele de cercetare sociologică din țară care, la finalul anului respectiv, să se reflecte în cel puțin 4 parteneriate instituționale;
 •          demararea de consultări în interiorul asociației în vederea promovării unui sistem de criterii independent (propus și gestionat de SSR), corect, transparent și predictibil de evaluare anuală sau bi-anuală a calității programelor din domeniul sociologie;
 •          demararea de consultări în vederea stabilirii unei strategii de promovare și susținere a domeniului pe termen mediu și lung, având în vedere declinul interesului absolvenților de liceu pentru programele de studii din domeniul sociologie.

2. Promovarea disciplinelor şi temelor de sociologie în programele de studii din învăţământul preuniversitar prin:

 •          identificarea celor mai eficiente modalități pentru promovarea în plan legislativ a sociologiei (sau a unei discipline care să fie asumată public ca aparținând domeniului sociologiei) ca disciplină de studiu obligatorie în curricula învăţământului preuniversitar din România;
 •          promovarea de acorduri şi parteneriate de colaborare între SSR și instituții din mediul preuniversitar;
 •          creșterea vizibilității asociației în mediul preuniversitar prin promovarea asociației în medii online (paginile oficiale ale școlilor și liceelor, Facebook etc.).
 1.       Promovarea cercetării sociologice ca instrument de cunoaştere a societăţii şi creşterea prestigiului sociologiei în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională prin:
 •          identificarea unui mecanism de promovare și susținere a revistelor de specialitate din domeniu;
 •          promovarea prin intermediul listelor de discuții, a site-ului SSR și instituțiilor asociate a producției științifice de calitate din domeniu.

3. Dezvoltarea comunităţii sociologilor din România, afirmarea şi protejarea rolului acesteia în societatea românească şi în comunitatea ştiinţifică internaţională prin:

 •          continuarea politicii de promovare de acorduri şi parteneriate de colaborare orientate spre internaționalizare, cercetare, atragere de fonduri, cu organizații care activează în mediul public, de afaceri și nonguvernamental, în plan național și internațional;
 •          realizarea unor materiale promoţionale (ex. broşură, pliant etc.) despre SSR (obiective, activități, evenimente) care sa fie diseminate către partenerii care activează în domeniu, din mediul public și de afaceri;
 •          păstrarea transparenţei în privinţa bugetului anual de venituri şi cheltuieli, a folosirii fondurilor SSR şi a stabilirii cuantumului cotizaţiei anuale;
 •          stimularea consolidării bugetului SSR prin promovarea unor politici care să vizeze atragere de fonduri/resurse.

4. Afirmarea şi protejarea statutului profesional al sociologului prin:

 •          continuarea politicii de afirmare și protejare a statutului sociologilor;
 •          proiectarea și realizarea unor materiale ce vor fi disponibile online, pe site-ul asociației, despre sociologie și profesia de sociolog.

5. Dezvoltarea comunicării în interiorul SSR, comunităţii sociologilor şi dintre comunitate şi societate prin:

 •          continuarea politicii și intensificarea acțiunilor de diseminare a informațiilor relevante pentru domeniu prin intermediul listelor de discuții ale SSR;
 •          elaborarea trimestrială a unui 'newsletter' care sa reflecte preocupările comunității sociologilor și diseminarea sa către partenerii din mediul preuniversitar și către alte organizații;
 •          organizarea şi coordonarea Conferinţei Internaţionale a SSR la Sibiu şi a Congresului Naţional al SSR, în conformitate cu art. 15-16 din Statutul SSR.

6. Definirea, aplicarea şi promovarea de standarde de calitate a cercetării şi lucrărilor de sociologie:

 •          continuarea discuțiilor și consultărilor referitoare la promovarea şi aplicarea de standarde de calitate a cercetării;
 •          finalizarea procesului de asumare de către SSR a unui cod de etică a sociologului și promovarea acestuia în organizațiile partenere.

Cu speranţa susţinerii Planului Strategic şi a acordării votului dumneavoastră în Adunarea Generală a SSR de la Iași din 09 mai 2014, vă mulţumesc

Horațiu M. Rusu

Subcategorii

Abonați-vă la newsletter-ul SSR

Despre SSR

ssr stampSocietatea Sociologilor din România (SSR) este o asociaţie a specialiştilor care, prin activitatea lor profesională, au contribuit şi contribuie la cunoaşterea ştiinţifică a realităţilor sociale, politice şi economice româneşti. Scopul SSR este promovarea la nivel naţional şi internaţional a profesiei de sociolog şi a cercetării sociologice româneşti.

Who's online

Avem 89 vizitatori și nici un membru online

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline